SLOVENSKÁ LETECKÁ AKADÉMIA
____________________________________

je vzdelávacia inštitúcia založená na dávnych tradíciach

odovzdávania skúseností staršej generácie leteckých odborníkov
mladšej generácii záujemcov o výcviky v oblasti letectva

______________________________________________________


Výrok našho odborného poradcu pilota veterána p. Mirka Habreka je:

                    "Svetové letectvo má sto rokov a ja lietam už päťdesiat rokov..."

 

NOVINKY


Letecké kurzy

Prihlášky do
nových leteckých kurzov zasielajte mailom.

____________


Školenie rádiotelefonistov


Podľa dohody priebežne.
__________________________________________

 
Slovenská Letecká Akadémia - letecká škola Piešťany